facebook

 603 800 917

 516 657 047

ul. Marcowa 2

ul. Warszawska 100

kuku

Informacje o Projekcie

kuku

EMA Ewa Grabowska - Klinkosz realizuje projekt pn. „Mama na etacie - utworzenie 25 nowych miejsc opieki w klubie dziecięcym w Gdańsku przez EMA Ewa Grabowska-Klinkosz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 05.03. Opieka nad dziećmi do lat 3.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu: 697 153,85 PLN

Dofinansowanie z UE: 592 580,77 PLN

 

CEL

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.07.2020-30.06.2022

 

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy oraz osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkujące w Województwie Pomorskim.

 

DZIAŁANIA

W projekcie zaplanowano następujące działania:

- dostosowanie i wyposażenie klubu dziecięcego - 25 nowych miejsc opieki

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania klubu dziecięcego

 

EFEKTY

Efektem zaplanowanych działań jest wzrost zatrudnienia wśród uczestników projektu (utrzymanie zatrudnienia, powrót do pracy, poszukiwanie/znalezienie pracy) dzięki uzyskanemu w projekcie wsparciu i zwiększeniu dostępności do zorganizowanych form opieki nad dziećmi do lat 3.

Ogłoszenie o naborze

kuku

Zapraszamy Państwa do udziału w Projekcie pn. „Mama na etacie - utworzenie 25 nowych miejsc opieki w klubie dziecięcym w Gdańsku przez EMA Ewa Grabowska - Klinkosz” nr projektu RPPM.05.03.00-22-0021/20, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3.

 

Nabór do Projektu adresowany jest do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. -Kodeks pracy oraz osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkujące w Województwie Pomorskim.

 

Projekt zakłada utworzenie 25 nowych miejsc opieki w klubie dziecięcym i objęcie w okresie od stycznia 2021 r do czerwca 2022 r. opieką żłobkową dzieci uczestników Projektu.

 

Nabór prowadzony będzie od dn. 22.12.2020 r. do wyczerpania miejsc.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz pełna dokumentacja wymagana podczas zgłoszeniaznajduje się w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie, do pobrania na stronie internetowej: www.a-kuku.com.

Pozostałe pliki:

Projekty UE

kuku

Projekty sponsorowane z środków Unii Europejskiej

Informacja o projekcie 1 - Gdańsk, ul. Beethovena 125 [21 Grudzień 2020]

EMA Ewa Grabowska - Klinkosz realizuje projekt pn. „Mama na etacie - utworzenie 25

nowych miejsc opieki w klubie dziecięcym w Gdańsku przez EMA Ewa Grabowska -

Klinkosz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na

lata 2014-2020.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 05.03. Opieka nad dziećmi do lat 3.

Informacja o projekcie 2 - Gdańsk, ul. Stężycka 64/7 [21 Grudzień 2020]
Informacja o projekcie 3 - Gdańsk, ul. Chrzanowskiego 11/U7 [21 Grudzień 2020]
Informacja o projekcie 4 - Gdańsk, ul. Warszawska 100/U3 [21 Grudzień 2020]
Ogłoszenie o projekcie [15 Listopad 2019]
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Opiekunka - pół etatu [12 Grudzień 2018]
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Opiekunka - cały etat [12 Grudzień 2018]
Ogłoszenie o Projekcie [14 Listopad 2018]
Informacja o projekcie [14 Listopad 2018]
kuku
kuku

A-KuKu – żłobek, miejsce stworzone z pasją, sercem i energią – które mamy przyjemność Państwu zaprezentować.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 6:30 - 17:30

Wtorek: 6:30 - 17:30

Środa: 6:30 - 17:30

Czwartek: 6:30 - 17:30

Piątek: 6:30 - 17:30
Sob-Niedz: nieczynne

O Żłobku A-kuku

Copyright © 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona wykonana przez ART4U Media